Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Dobra osobiste

Dobra osobiste człowieka podlegające ochronie to w szczególności godność osobista, dobra sława, wizerunek, firma, prywatność, nazwisko lub pseudonim, zdrowie, wolność, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza. Do ochrony dób osobistych uprawnione są nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne, przy czym dobra osobiste tych osób to np. renoma, firma, znak towarowy czy tajemnica korespondencji.

W dzisiejszych czasach najczęściej dochodzi do naruszenia dobrego imienia osoby fizycznej lub osoby prawnej. Rozwój środków masowego przekazu powoduje, że najczęściej dochodzi do naruszenia dóbr osobistych przy wykorzystaniu internetu np. na forach internetowych czy portalach społecznościowych. Pomagamy naszym Klientom nie tylko w sprawach przeciwko osobom naruszającym te dobra, ale również podejmujemy działania w celu usunięcia oszczerczych wpisów.

Naszych Klientów reprezentujemy również w sprawach przeciwko przedstawicielom prasy: redaktorom gazet i autorom artykułów, w których doszło do naruszenia dóbr osobistych.

Świadczymy pomoc prawną już na etapie negocjacji, rozmów ugodowych, ale także jeżeli wymaga tego ich interes Klienta, na etapie postępowania sądowego, w ramach wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym.