Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Kancelaria on-line

Idąc z duchem czasu, wprowadziliśmy dla naszych Klientów udogodnienia związane możliwością zadawania pytania prawnych elektronicznie, bez konieczności składania wizyty w Kancelarii. Świadczymy pomoc prawną on-line m.in. w zakresie sporządzania projektów umów i pism, wydawania opinii, ekspertyz czy analiz prawnych.

Nasi radcowie prawni udzielą profesjonalnej odpowiedzi napisanej zrozumiałym językiem.

Pomoc prawną w tej formie kierujemy zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych. Zdalna obsługa prawna może być świadczona jednorazowo, ale również w razie potrzeby w sposób stały.

W celu uzyskania jednorazowej porady prawnej Klient przesyła wypełniony formularz zamieszony na stronie internetowej, umieszczając w nim szczegóły dotyczące danej sprawy oraz załączając w razie potrzeby skany dokumentów mających być przedmiotem analizy lub niezbędnych do realizacji zlecenia. Po dokonanej analizie przedstawionego zagadnienia prawnego, Kancelaria dokonuje wyceny usługi oraz określa prognozowany termin realizacji usługi i przesyła Klientowi ww. informacje do akceptacji. W przypadku, gdy kwota wyceny i termin realizacji zostają zaakceptowane przez Klienta, dokonuje on wpłaty na podany numer konta bankowego. Kancelaria wykona usługę po jej opłaceniu przez Klienta.

Warunki świadczenia stałej pomocy prawnej on-line są ustalane indywidualnie.