Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Prawo autorskie

Oferta Kancelarii, związana z obsługą prawną w zakresie ochrony praw własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych, skierowana jest głównie do twórców, wykonawców, autorów, projektantów, jak również do podmiotów przeciwko którym dochodzone są roszczenia z tytułu naruszenia praw wyłącznych.

Z naszej znajomości rynku wynika, iż szczególnie częstym naruszeniom i nieuprawnionej ingerencji w nienaruszalność utworu podlega obszar utworów architektonicznych, co narusza zarówno autorskie prawa osobiste przysługujące architektowi, jak i autorskie prawa majątkowe uprawnionych. Bez wątpienia zauważalną, a niewątpliwie sprzeczną z prawem praktyką, jest dokonywanie wszelkiego rodzaju przebudów i rozbudów budynków, bez wymaganej zgody autora projektu architektonicznego. Z tytułu takich naruszeń przysługują architektom określone roszczenia opisane w art. 78 i art. 79 ustawy Prawo autorskie, w tym prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia finansowego od sprawcy naruszenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby sprawnie i skutecznie doprowadzić do egzekucji należnych roszczeń na drodze pozasądowej, w tym prowadząc negocjacje zmierzające do zaspokojenia słusznych roszczeń. W sytuacjach, w których jest to niemożliwe kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Gwarantujemy rzetelną ocenę każdej sprawy na etapie wstępnym, w celu ustalenia zasadności i zakresu potencjalnych roszczeń.