Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Prawo rodzinne

Jeśli małżonkowie podjęli już decyzję o rozwodzie, należy przemyśleć szereg spraw, które doprowadzą do szybkiego i bezproblemowego rozstania. Alimenty, zakres władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy podział majątku małżonków po ustaniu wspólności majątkowej to tylko najważniejsze z nich.

Pół biedy, jeśli do rozwodu ma dojść bez orzekania o winie i strony doszły do porozumienia w kluczowych kwestiach. Dużo więcej zachodu, zarówno pod kątem prawnym, jak i zaangażowania emocjonalnego stron, wymaga sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie.

Może pojawić się także szereg problemów nieprzewidzianych na początku sprawy jak np. brak wiedzy na temat adresu pozwanego małżonka. Pomagamy rozwiązać je wszystkie, przy wykorzystaniu najbardziej korzystnych dla Klienta rozwiązań.

Sprawy rodzinne to jednak nie tylko rozwód, ale również separacja, odrębne sprawy o roszczenia alimentacyjne (o alimenty) czy też o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia (ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, roszczenia matki przeciwko ojcu dziecka niebędącemu mężem matki o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem lub o pokrycie kosztów 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu). Takie sprawy również prowadzimy.