Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

OFERTA SPECJALNA

ODSETKI ZA ZBYT DŁUGIE TERMINY PŁATNOŚCI

Przedsiębiorcy nierzadko zmuszeni są akceptować narzucane przez kontrahentów nadmiernie długie terminy zapłaty za dostarczane towary lub świadczone usługi. Terminy sięgające nierzadko 180 dni wynikają z zawartych umów lub akceptowanych faktur.

Niewiele osób wie, iż przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zarówno obecnie obowiązującej (art. 5) , jak i obowiązującej poprzednio (również art. 5), za bezskuteczne uznają ustalanie tak długich terminów zapłaty i umożliwiają sprzedawcy lub usługodawcy domaganie się odsetek ustawowych od kontrahenta począwszy od 31-go dnia po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi.

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 13 ustawy (art. 9 ustawy uprzednio obowiązującej), przeciwne postanowienia umów są nieważne, co oznacza, że bez względu na termin płatności określony w umowie lub fakturze, istnieje możliwość domagania się od kontrahenta zapłaty odsetek.

Dochodzić zapłaty można przed upływem okresu przedawnienia, czyli co najmniej 3 lata od zrealizowania transakcji handlowej.

Oferujemy pomoc prawną przy dochodzeniu odsetek, począwszy od analizy dokumentów i weryfikacji szans procesowych, a skończywszy na kompleksowej reprezentacji w postępowaniu sądowym. Podkreślić należy, iż przepisy prawa są w tym zakresie wyraźne , a prawo do odsetek przysługuje z mocy prawa w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! Gwarantujemy rzetelną i profesjonalną analizę każdego przypadku i najwyższą staranność w reprezentowaniu interesów naszego Klienta.

Za wstępną ocenę sprawy nie pobieramy żadnych opłat.