Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

OFERTA SPECJALNA

ODZYSKIWANIE NIENALEŻNYCH OPŁAT OD SUPERMARKETÓW

Wielu przedsiębiorców zmuszanych jest przez sieci handlowe do wnoszenia na ich rzecz różnego rodzaju opłat za samo przyjęcie towaru do sprzedaży. Opłaty te przyjmują różne formy prawne (rabaty retrospektywne, opłaty marketingowe itp.), ale najczęściej przyjęło się je określać jako tzw. „półkowe”.

Wskazać należy, iż zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 15 ust.1 pkt 4) żądanie tego typu opłat jest niezgodne z prawem, a przedsiębiorcy zmuszeni do ich dokonania mogą żądać zwrotu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o zwrocie nienależnego świadczenia (art. 405 i nast. kodeksu cywilnego). O zwrot wniesionych nienależnie opłat można występować zanim żądanie to się nie przedawni, czyli co najmniej 3 lata od ich uiszczenia.

Oferujemy pomoc prawną przy ich odzyskiwaniu, począwszy od analizy dokumentów i weryfikacji szans procesowych, a skończywszy na kompleksowej reprezentacji w postępowaniu sądowym. Każdy przypadek musi podlegać odrębnej analizie, nie każde bowiem świadczenie dla sieci handlowej związane z wzajemną współpracą jest świadczeniem nienależnym, lecz kształtujące się orzecznictwo sądowe jednoznacznie wskazuje, iż szanse na odzyskiwanie od sieci handlowych nienależnych opłat istnieją i mogą być realnie dochodzone przed Sądami.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! Gwarantujemy rzetelną i profesjonalną analizę każdego przypadku i najwyższą staranność w reprezentowaniu interesów naszego Klienta.

Za wstępną ocenę sprawy nie pobieramy żadnych opłat.