Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

OFERTA SPECJALNA

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Prawa twórców, w szczególności twórców projektów architektonicznych, są naruszane niezwykle często, zarówno w wyniku działania świadomego, jak i nieznajomości prawa przez osoby naruszające. Naruszenia te przybierają różną postać, przy czym niezwykle częstą postacią naruszenia stanowią niedozwolone zmiany utworu (np. kształtu budynku wybudowanego na podstawie projektu architektonicznego) lub korzystanie z utworu w sposób wykraczający po posiadane uprawnienie (np. korzystanie na polach eksploatacji nie objętych licencją).

Ochronie podlegają zarówno prawa majątkowe, które mogą przysługiwać twórcy lub innym osobom (np. nabywcom tych praw od twórcy), jak i prawa osobiste, które mogą przysługiwać tylko twórcy.

Prawa ta podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochrona ta umożliwia zarówno uzyskanie godziwego odszkodowania w przypadku naruszenia autorskich prawa majątkowych (art.79 ustawy), jak i zadośćuczynienia w przypadku naruszenia praw osobistych (art. 78 ustawy). Ochrony tej można domagać się przed upływem okresu przedawnienia, przy czym okres ten może w konkretnej sytuacji wynosić nawet 10 lat od dnia naruszenia praw autorskich uprawnionego, aczkolwiek każdy przypadek powinien zostać poddany szczegółowej analizie również w tym aspekcie.

We wszystkich sprawach, w których osoby uprawnione zostają dotknięte bezprawnymi działaniami innych osób, w zakresie posiadanych praw autorskich, oferujemy kompleksową pomoc prawną, obejmującą wszelkie czynności polubowne, prowadzące do uzyskania zaspokojenia na drodze pozasądowej, jak również reprezentację przed Sądami na wszelkich etapach postępowania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! Gwarantujemy rzetelną i profesjonalną analizę każdego przypadku i najwyższą staranność w reprezentowaniu interesów naszego Klienta.

Za wstępną ocenę sprawy nie pobieramy żadnych opłat.