Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Fuzje, przejęcia, przekształcenia

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną transakcji łączenia i dzielenia, przejęć, fuzji oraz przekształceń spółek prawa handlowego.
Służymy radą oraz opracowujemy niezbędne dokumenty prawne związane ze zmianami struktury właścicielskiej spółek.
Dokonujemy zgłoszeń oraz rejestracji niezbędnych zmian w sądach rejestrowych.

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • analiza prawna i podatkowa przedsiębiorstwa (due diligence),
 • przygotowywanie dostosowanej do potrzeb Klienta koncepcji połączenia/ przekształcenia / podziału, obejmującej pełną analizę skutków takiej transakcji,
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń podmiotów gospodarczych,
 • opracowania projektów umów oraz ich negocjacji pomiędzy stronami transakcji,
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej w zakresie w nabywania i zbywania:
  • akcji, udziałów i innych praw udziałowych,
  • wybranych aktywów,
  • przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
  • specyficznych praw majątkowych (np: know-how);
 • proces likwidacji podmiotu,
 • zmiany w kapitale oraz w strukturze własnościowej spółek handlowych,
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • reprezentowanie Klientów przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych.