Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Obsługa inwestycji budowlanych

W zakresie obsługi inwestycji budowlanych oferujemy naszym Klientom pomoc w obszarze:

  • przeprowadzamy audyt prawny nieruchomości, na której miałaby być realizowana inwestycja, jeszcze przed jej nabyciem przez Inwestora,
  • w zależności od wyników audytu pomagamy w regulacji stanu prawnego nieruchomości,
  • doradzamy w rozwiązywaniu problemów administracyjnych związanych z inwestycją, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
  • oferujemy pomoc w zakresie konstruowania i opiniowania umów zawieranych w trakcie procesu budowlanego, doradzamy także w negocjacjach poprzedzających zawarcie tych umów,
  • sprawujemy nadzór prawny nad realizacją procesu budowlanego, doradzamy inwestorom, generalnym wykonawcom, jak również podwykonawcom,
  • reprezentujemy naszych Klientów w sporach wynikających z wykonywania umów zawieranych w trakcie procesu budowlanego.