Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Obsługa prawna przedsiebiorców

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. Usługi mogą dotyczyć indywidualnego zlecenia dotyczącego określonej sprawy, jak również mogą polegać na stałej obsłudze firmy. Przedsiębiorcom oferujemy obsługę zorganizowanych form prowadzenia działalności, takich jak spółki prawa handlowego, spółdzielnie, spółki prawa cywilnego, jak również obsługę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorców od samego początku tj. od momentu przygotowania koncepcji prawnej funkcjonowania danego podmiotu, poprzez bieżące doradztwo prawne, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą bezpiecznie realizować swoje cele biznesowe.

W ramach pomocy prawnej świadczonej w tym zakresie oferujemy między innymi:

  • doradztwo w zakresie wyboru formy działalności odpowiedniej dla rodzaju działalności i sposobu zarządzania,
  • sporządzenie umowy/statutu/ aktu założycielskiego,
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • sporządzanie regulaminów organów,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej ze zmianami w prowadzonej działalności, dotyczącymi powoływania i odwoływania organów, a także pomoc w przeprowadzeniu procedury reorganizacyjnej,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych,
  • uczestnictwo w mediacjach pomiędzy stronami umów w przypadku sporów związanych z realizacją ich postanowień,
  • windykacja należności,
  • odpowiadamy na bieżąco na pytania związane z sytuacją prawną klienta,
  • doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, pism i regulaminów w zakresie spraw pracowniczych.