Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Postępowania sądowe i administracyjne

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.
Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców.
Klienci Kancelarii mogą liczyć na profesjonalne zastępstwo procesowe przez sądem, jak również zapewniamy naszym klientom prowadzenie
obsługi prawnej w sprawach związanych z administracyjną działalnością organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych.
W zakresie świadczonych usług zapewniamy kompleksową obsługę postępowania sądowego, w tym:

 1. doradztwo prawne (porady, konsultacje, opracowywanie opinii prawnych co do celowości zamierzonych działań),
 2. pomoc w prawidłowym określaniu wysokości dochodzonych roszczeń oraz przygotowanie opinii prawnych potrzebnych do prawidłowego określenia wysokości roszczenia,
 3. przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej (określenie właściwego trybu postępowania, określenie właściwości sądu, sporządzenie pozwu i innych pism procesowych),
 4. złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu,
 5. kompleksowe reprezentowanie klienta w postępowaniu przed sądem I instancji, a w razie potrzeby – również sądem odwoławczym oraz Sądem Najwyższym,
 6. nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego.

W ramach naszych usług gotowi jesteśmy również służyć pomocą we wszystkich sprawach związanych z administracyjną działalnością organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych, w szczególności poprzez:

 1. profesjonalną reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego,
 2. sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji w zakresie prawa administracyjnego,
 3. składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych oraz organów jednostek samorządu terytorialnego,
 4. przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym, sporządzanie m.in. pism wszczynających postępowanie administracyjne, odwołań od decyzji organu I instancji, zażaleń na postanowienia organów administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, pism o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzja ostateczną, pism o uchylenie,
  zmianę oraz stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
 5. zastępowanie klienta lub udział wspólnie z nim w wszelkiego rodzaju negocjacjach.