Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Prawo ochrony konkurencji

Kancelaria świadczy usługi prawne we wszystkich aspektach zgodności działań z prawem konkurencji oraz prawem ochrony konsumentów (nieuczciwe praktyki rynkowe, nieuczciwa konkurencja, praktyki ograniczające konkurencję, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów).
Doradzamy naszym Klientom, jak optymalnie wypełniać obowiązki i egzekwować swoje prawa w zakresie ochrony konkurencji oraz zwalczania praktyk nieuczciwej konkurencji, jak również reprezentujemy interesy naszych Klientów w pozaprocesowych negocjacjach na tym gruncie.

Zakres usług obejmuje:

  • ocenę zgodności działań z obowiązującym prawem, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych, franchisingowych i licencyjnych pod względem zgodności z przepisami o ochronie konkurencji,
  • doradztwo prawne w postępowaniach przed krajowym organem ds. ochrony konkurencji w sprawie kontroli koncentracji,
  • doradztwo w zakresie w zakresie prawa konsumenckiego, identyfikację praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • zgłoszenia koncentracji do organów ochrony konkurencji i analiza zastosowania obowiązku zgłoszenia koncentracji co do poszczególnych transakcji,
  • postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji,
  • kontrola wzorców umów pod kątem ochrony konsumentów (umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawierane na odległość).