Prawnik

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Usługi te świadczymy zarówno na podstawie umów stałej obsługi prawnej, jak i w oparciu o zlecenia jednostkowe.

wiecej

waga

Kancelaria świadczy obsługę prawną drogą elektroniczną

wiecej

Windykacja należności

Pragniemy Państwu zaoferować w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne. Windykacja należności prowadzona przez naszą Kancelarię ma na celu pomoc wszystkim tym, którzy chcą skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności.
Oferta obejmuje windykację długów poprzez dochodzenie roszczeń finansowych zarówno od przedsiębiorców jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
W zakresie oferowanych przez Kancelarię usług windykacyjnych możemy Państwu zaproponować windykację o charakterze działań polubownych, prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, jak również skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.

W ramach wykonywanych usług oferujemy Państwu:

 1. przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
 2. przygotowywanie porozumień z dłużnikami uwzględniając warunki zaproponowane przez Klientów,
 3. opracowywanie realnego programu dobrowolnych spłat należności przez dłużników,
 4. uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego, który umożliwi prowadzenie dalszej windykacji poprzez egzekucję komorniczą,
 5. zabezpieczenie wierzytelności,
 6. przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
 7. obsługę prawną oraz reprezentację prawną na wszystkich etapach dochodzenia roszczeń,
 8. wspomagającą czynności windykacyjne współpracę z komornikiem,
 9. przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz reprezentację wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
 10. przygotowanie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika,
 11. pomoc w dokonywaniu wpisu dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych,
 12. kierowanie zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przez dłużnika przestępstwa, jeżeli działanie wobec wierzyciela będzie nosić znamiona czynu zabronionego,
 13. doradztwo w zakresie windykacji należności oraz stały kontakt z Klientem.